Підручники для школи

КЗ "ОДЕСЬКИЙ НРЦ "фОРМАДО"

 

Вступ до школи

 


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

для зарахування до КЗ «Одеський НРЦ «Формадо»

 

 

 1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють.                                                         
 2. Копія свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує особу.                                           
 3. Висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, здійснену інклюзивно-ресурсним центром.                                                       
 4. Особова справа (витяг з особової справи) та документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які зараховуються до першого класу).                                 
 5. Індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності).                                                                                                     
 6. Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду, заповнена за формою первинної облікової документації № 086-1/о.                                                      
 7. Карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації № 063/о.                                                                                      
 8. Копія документа, що підтверджує місце проживання/ перебування дитини.      
 9. Висновок сурдолога або отоларинголога (для осіб з порушенням мовлення).    
 10. Рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).                                                                               
 11. Документи необхідні для зарахування дитини до спеціальної школи (школи-інтернату), подаються особисто батьками або особами, які їх замінюють.         
 12. Довідка від психіатра.                                                                                     
 13. Результат проби Манту або Rg-грама легенів з висновком від фтизіатра.             
 14. Від педіатра довідка про групу з фізкультури (основна, підготовча або спеціальна).                                                                                                     
 15. Копія «Висновка про дитину-інваліда віком до 18 років».